Warszawa

Zespół

Rafał Sosnkowski — Biegły Rewident, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny

Rafał Sosnkowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe "Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw" organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11694. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i organizacji z różnych branż, a także w audytowaniu zadań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Doświadczony audytor wewnętrzny. Posiada polskie i międzynarodowe kwalifikacje (CIA - Certified Internal Auditor). Obecnie pełni funkcję audytora wewnętrznego w dużej spółce giełdowej. Zdobył certyfikaty potwierdzające wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2) oraz zarządzania ryzykiem korporacyjnym (CRMA).

LinkedInLinkedIn GoldenLineGoldenLine

Marta Woć — Asystent biegłego rewidenta

Marta Woć

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła kurs na samodzielnego księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych zdobyte m.in. w dziale księgowym w dużym przedsiębiorstwie usługowym oraz w firmach zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Asystenci i Eksperci

Rolę Asystentów Biegłego Rewidenta pełnią osoby z dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rewizji finansowej.

Korzystamy również z pomocy doświadczonych prawników oraz ekspertów informatycznych.