Warszawa

Usługi

Badanie sprawozdań finansowych

Badamy zarówno sprawozdania finansowe spółek prawa handlowego, jak i sprawozdania innych podmiotów (fundacje, szpitale).

Wśród naszych klientów znajdują się zarówno podmioty podlegające obowiązkowi badania sprawozdań z mocy prawa, jak i korzystające z tej usługi w celu uzyskania dodatkowego zapewnienia na temat wiarygodności systemu sprawozdawczości finansowej.

Oprócz przekazania standardowych produktów z badania, czyli opinii i raportu, staramy się aby nasi klienci otrzymywali dodatkowe korzyści ze zlecenia nam usługi badania sprawozdania. Nasze doświadczenie w obszarze audytu wewnętrznego umożliwia nam zwykle przekazanie wartościowych spostrzeżeń w zakresie usprawnienia procesów, wzmocnienia systemu kontroli wewnętrznej oraz zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami.