Warszawa

Usługi

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny jest to bardzo zróżnicowana grupa usług. Tradycyjnie dzieli się je następujące rodzaje:
  • audyt operacyjny (ocena działalności organizacji pod kątem efektywności procesów)
  • audyt finansowy (spokrewniony z badaniem sprawozdań finansowych, główny nacisk na wiarygodność informacji finansowych)
  • audyt zgodności (weryfikacja zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami).
Wbrew pozorom audyt wewnętrzny nie musi być realizowany przez pracowników zatrudnionych w organizacji "na etacie" - można go zlecić firmie zewnętrznej. Takie rozwiązanie ma szereg zalet:
  • większa niezależność audytorów, gdyż osoba zatrudniona na stałe po krótszym lub dłuższym czasie traci możliwość obiektywnej oceny swojej organizacji z powodu m.in. konieczności oceny działań realizowanych przez osoby dobrze jej znane oraz efektu braku "świeżości spojrzenia"
  • większa elastyczność i skalowalność — ilość i zakres audytów można dopasować do aktualnych potrzeb i możliwości
  • efektywność ekonomiczna — wynagrodzenie audytora zatrudnionego na stałe jest ponoszone bez względu na "przestoje" spowodowane np. chwilowym brakiem zapotrzebowania na jego pracę, oczekiwaniem na dokumenty.

Audyt może dotyczyć procesów uznanych przez Klienta za najistotniejsze (np. proces zakupów, sprzedaży, zarządzania projektami) lub wybranych przez audytora na podstawie analizy ryzyka.

Audyt wewnętrzny może zwiększyć efektywność operacyjną firmy ale również pełni istotną funkcję prewencyjną zarówno przed nadużyciami ("lepiej tego nie róbmy, bo może przyjść audytor i nas nakryć"), jak i stratami spowodowanymi lukami w systemie kontroli wewnętrznej (nie usuwanymi z powodu braku czasu lub świadomości kierownictwa).

Spokrewniony z audytem wewnętrznym jest audyt śledczy (forensic - wykrywanie nadużyć w przedsiębiorstwie). Zwykle audyt wewnętrzny zawiera w sobie elementy wykrywania nadużyć, lecz zgodnie ze standardami IIA, nie jest to ich głównym celem.

Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego dostępne są na stronie Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (zakładka "Baza wiedzy").