Warszawa

Usługi

Audyt projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych

Duża część projektów dofinansowanych ze środków pomocy zagranicznej (w tym Unii Europejskiej) wymaga, by niezależny audytor potwierdził zgodność wydatkowania środków z regulacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Niezależnie od źródła finansowania typowy audyt projektu polega na weryfikacji, czy środki zostały wydane na realizację celów przewidzianych przez podmiot je przekazujący. Dokonywane jest sprawdzenie, czy wydatki zostały dokonane zgodnie z zatwierdzonym budżetem, harmonogramem oraz zasadami wydatkowania. Kluczowa jest też ocena merytorycznych rezultatów realizacji projektu.

Świadczymy również usługi audytu projektów dofinansowanych przez krajowe instytucje publiczne np. PFRON, MSZ.