Warszawa

Usługi

Wycena przedsiębiorstw

Konieczność oszacowania wartości przedsiębiorstwa może wynikać z wielu okoliczności, z których najczęściej spotykane to:
  • sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części,
  • zmiany organizacyjne (np. fuzja lub podział),
  • sprawy podatkowe i ubezpieczeniowe.

Spośród wielu metod wyceny, w praktyce najczęściej stosowane są:
  • metody rynkowe/porównawcze (wartość szacowana poprzez porównanie do wartości innych podobnych przedsiębiorstw za pomocą odpowiednio dobranych mnożników),
  • metody dochodowe (bazujące na perspektywach przyszłych zysków — spojrzenie wybiegające w przyszłość, bazujące na rachunku zysków i strat oraz planach finansowych),
  • metody majątkowe (bazujące na majątku przedsiębiorstwa — spojrzenie statyczne, bazujące na danych zawartych w bilansie).